Sirovine

    Firma RATEX COMERCE d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač Ranković Borislav posluje od '99 god. Osnovni oblik organizovanja, osnovna delatnost je proizvodnja i trgovina.
   U okviru firme posedujemo potrebne mašine za kvalitetno obavljanje posla.
   Direkcija i pogon firme nalazi se u Beogradu, Ulica Vitanovačka br. 53b (ulaz iz Lijačke).
   Rastući problem u našem okruženju predstavlja otpad koji do sada nije tretiran na pravi način.